Algemene Voorwaarden

Op al uw opdrachten aan ons kantoor zijn de algemene voorwaarden van toepassing die ICT Concept B.V. onder nummer 32078189 heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Deze kunt u eenvoudig downloaden en vervolgens opslaan en/of printen.