ICT Concept actueel

Nieuws

Jurist kiest voor mix van traditionele en nieuwe media

18/01/2013 -

In de laatste maand van 2012 heeft Lexxyn Groep onderzoek gedaan naar het mediagebruik in de juridische sector. Uit dit onderzoek is gebleken dat de jurist een mix van traditionele en nieuwe media gebruikt om zich te oriënteren en informatie in te winnen.

Traditionele media worden door advocaten, notarissen en deurwaarders nog steeds hoog gewaardeerd. Het Advocatenblad en Mr. Magazine scoren daarbij het hoogst.  Ook congressen worden hoog gewaardeerd. Opvallend, en in aansluiting op de vele reacties, is de hoge score van PLEIT. Deze ICT kennisdag voor juristen vond op 4 oktober 2012 voor het eerst plaats en haalde een score van 40% tegenover 42,5% voor best scorende congres, het Congres Orde van Advocaten.

Nieuwe media steeds belangrijker

Hoewel traditionele media over het algemeen vaker worden gebruikt voor oriëntatie en informatieverschaffing, blijkt dat nieuwe media ook in de juridische sector steeds belangrijker worden. Vooral het op een juiste manier inzetten van LinkedIn blijkt hier cruciaal. Interessant zijn de onderlinge verschillen tussen LinkedIn groepen, bedrijfspagina’s en discussies.

Zoals in het onderzoek is aangegeven, wordt de informatie gebruikt om nog effectiever te communiceren. Dit leidt nu al tot een betere inzet van de diverse mediamiddelen en kanalen. Ook zal in 2013 een vervolg worden gegeven aan de succesvolle PLEIT-dag. Meer informatie daarover is te vinden op www.PLEIT.nl.

De Lexxyn Groep dankt alle respondenten heel hartelijk voor de waardevolle input. Onder de deelnemers zijn een drietal waardebonnen à € 100,- verloot. De winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.