ICT Concept actueel

Nieuws

Succesvolle eerste Roadshow ICT Concept in Noord Nederland

31/03/2014 -

Dinsdag 25 maart vond de eerste ICT Concept Roadshow plaats. Als locatie was gekozen voor Noord Nederland met als uitvalsbasis het centraal aan snelwegen gelegen Drachten. Dat dit voor de aangemelde juristen een prima uitvalsbasis bleek, werd bevestigd door 100% opkomst. En vanzelfsprekend de mogelijkheid om kennis op te doen, te netwerken en kritische vragen te stellen over voor de sector en het eigen kantoor relevante thema’s.

Cloud en Security

Hoewel Cloud werken en IT Security thema’s zijn die in heel Nederland hoog op de prioriteitenlijst staan, is wellicht de weerstand tegen Cloud werken hoger en de prioriteit die wordt gegeven aan Security iets lager in Noord Nederland. Om die reden werden in de eerste kennissessie de “Mitsen en maren van Cloud werken” uitgediept. Aan de hand van alledaagse tegenwerpingen en stellingen werd de toehoorder bewust gemaakt van de manier waarop met deze mitsen en maren kan worden omgegaan in een keuzetraject. Welke vragen zijn zinvol? Op welke punten moet gelet worden? Wat zijn de zwakke schakels en hoe ondervang je deze op effectieve wijze? Er ontstond dan ook een boeiende uitwisseling van zienswijzen en gedachten omtrent cruciale vraagstukken als afhankelijkheid, continuïteit en kosten.

Tweede thema van de middag was IT Security. Aan de hand van veelgehoorde “Fabels” en gebagatelliseerde “Feiten” werd dit thema op gedegen wijze behandeld. Op soms onverwachte wijze werden de luisteraars zich bewust van het gemak van digitale inbraak, het afgeven van persoonlijke inloggegevens en lekken in de beveiliging. Zonder paniekzaaien, zonder pijnlijke openbaringen of hacken-on-the-site. Nee, op heldere en pragmatische wijze, aan de hand van praktische voorbeelden. 

Vervolg in mei en juni

De Roadshow op 25 maart is de eerste in een serie, waarbij voor de regio relevante thema’s op een informatieve en interactieve wijze worden besproken. De volgende roadshow vindt plaats in Zuid Nederland op 20 mei, waarna op 12 juni een Roadshow wordt georganiseerd specifiek voor notarissen. Deze zal wederom in Noord Nederland georganiseerd worden, in nauwe samenwerking met Devoon. Meer informatie over de Roadshows vindt u in de ICT Concept nieuwsbrieven.

In de 2e helft van dit jaar vinden er ook nog vier Roadshows plaats die breder zijn opgezet om een nog grotere groep van informatie te kunnen voorzien.