ICT Concept actueel

Nieuws

Kostenbesparing door efficiëntie.

01/04/2014 -

Voor het notariaat is ontzorging op IT gebied en het realiseren van kostenbesparing in het algemeen van groot belang. Juist nu in deze tijd! Ondernemerschap, een veranderende dynamische omgeving en digitalisering zijn slechts enkele van de factoren die een enorme invloed hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering binnen notariskantoren.

Inhoudelijk evolueert door de veranderende dynamische omgeving ook de uitvoering van basisprocessen binnen een notariskantoor. Het adagium “We zijn uitmuntend in het opstellen van akten” blijft van kracht, maar de manier waarop hieraan in de IT omgeving uitvoering wordt gegeven verschilt wel degelijk ten opzichte van voorheen. En dit fenomeen lijkt vooralsnog geen halt toe te roepen.

Dat deze ontwikkeling impact heeft op de werkomgeving van de notaris moge duidelijk zijn. En zeker op de werkwijze en de ‘gereedschappen’ die daarbij nodig zijn. Het belang en de onderlinge samenhang van die ‘gereedschappen’, die zich veelal voornamelijk als ICT gerelateerd laten benoemen, is sterk veranderd. Neemt niet weg dat het slechts gereedschappen blijven. Weliswaar zeer cruciale, maar het blijven gereedschappen.

Contradictio in terminis of…

Met die nuchtere constatering omtrent de gereedschappen, grijpen we weer terug naar ons uitgangspunt: ontzorging en kostenbesparing. Echter “volledige ontzorging” en “realiseren van kostenbesparingen” in één zin noemen, lijkt een schoolvoorbeeld van contradictio in terminis. Ontzorging zou namelijk juist kostbaar zijn. Ogenschijnlijk dus luchtige praatjes zonder inhoud.

Maar, heeft u er aan gedacht dat de eerder genoemde ‘gereedschappen’ wel eens het welbekende cement, de lijm en de cruciale schakel tussen ontzorging en kostenbesparing
zouden kunnen zijn? Want ontzorging betekent dat u al die gereedschappen altijd bij de hand hebt om uw werk te doen. Dat deze gereedschappen - veelal zonder dat u daar hinder van ondervindt - op afstand onderhouden, beheerd, geüpdate en indien nodig hersteld worden. Dit alles om ervoor te zorgen dat u uw werkzaamheden zo efficiënt mogelijk en continu kunt blijven uitvoeren. Dan is ontzorging van uw ICT dus direct ten faveure van een hogere efficiëntie in de bedrijfsprocessen.

Daardoor valt er wellicht toch iets te zeggen voor kostenbesparing door efficiëntie. Maar eerst als de besparing uit de hogere efficiëntie door ontzorging meer oplevert dan de kosten van de ontzorging bedragen, mag u juichen. De specialisten van ICT Concept reiken u hiervoor graag de tools aan. Bijvoorbeeld:

Workplace Pack: alles voor elkaar

In het Workplace Pack zijn alle IT gereedschappen opgenomen voor een kostenefficiënte werkplek: Personal Computer, laptop of Thin Client, inclusief installatie, standaard
Microsoft software, beheer, incident management, onderhoud, extra opties voor bijvoorbeeld thuiswerken, back-up, inrichting en indien nodig zelfs vervangende hardware. Dus alles voor
elkaar, voor een vast bedrag per maand. Het Workplace Pack gaat dus een stap verder dan zorgen dat alles werkt. Het blíjft door verschillende pro-actieve faciliteiten ook werken. Dat levert belangrijke tijdwinst op en zorgt ervoor dat u kunt rekenen op deze ‘gereedschappen’.

En controleert u uw huidige gereedschappen vooral even. Want werkt u nog met Windows XP? Dan is het Workplace Pack in het bijzonder voor ú van toepassing. Microsoft stopt per april 2014 immers met de ondersteuning van Windows XP. Als u Windows XP blijft gebruiken, zal uw PC wel gewoon blijven werken, maar loopt u kans dat uw werkstation snel kwetsbaarder wordt
voor virussen en bedreigingen. Uw beveiliging is namelijk niet meer up-to-date te krijgen. We waarschuwen u graag vooraf nog even. Neem voor de zekerheid anders contact op met de
specialisten van ICT Concept voor meer informatie en advies op maat: 088 002 84 82.

Complete ontzorging door ICT Concept

Eerder al ontwikkelde ICT Concept het Connectivity Pack om uw koppelingen met andere netwerken en internet volledig te ontzorgen. Met het bieden van Packs, maakt ICT Concept uw
IT efficiënt en beheersbaar. De komende maanden zullen meer Packs worden geïntroduceerd. Wij houden u hiervan graag op de hoogte. Wilt u meer weten over de maatwerkoplossingen
van ICT Concept? Laat u adviseren door onze specialisten. Immers, voor efficiëntie is goed gereedschap het halve werk.

Alles voor elkaar!
T 088 002 84 83
E sales@ict-concept.nl
www.ict-concept.nl