ICT Concept actueel

Nieuws

Lawyers for Lawyers – ook in 2020 gesteund door ICT Concept

07/01/2020 -

De meeste advocaten in ons land hebben hun zaken goed geregeld. Ze hebben een kantoorruimte of een werkplek, toegang tot ICT middelen, en belangrijker nog, ze zijn vrij om hun vak met passie uit te voeren.

Iets wat wellicht normaal is in onze ogen, maar wereldwijd zijn er legio advocaten die worden geïntimideerd, bedreigd, of anderszins gehinderd bij de uitvoering van hun werk. Ze worden niet alleen tegengewerkt, maar soms zelfs vervolgd en gearresteerd door hun eigen overheid.

De stichting Lawyers for Lawyers beschermt de onafhankelijkheid van de advocatuur en streeft ernaar om advocaten wereldwijd te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep. ICT Concept wil er voor zorgen dat met behulp van ICT deze organisatie zijn nobele werk optimaal kan uitvoeren.

Sophie de Graaf, directeur Lawyers for Lawyers: "Dankzij ICT Concept kunnen wij al jaren veilig en optimaal gebruik maken van ICT diensten, domeinregistratie en webhosting. Hierdoor kunnen wij ons volledig inzetten voor onze collega advocaten over de hele wereld, die in hun beroep worden bedreigd en tegengewerkt. Wij zijn ICT Concept bijzonder erkentelijk voor deze steun".

Hendri van Norden, Directeur Sales en Marketing van ICT Concept: “Voor ICT Concept is het belangrijk dat een organisatie die wij steunen aansluit bij alles waar wij als ICT Concept voor staan. Met deze sponsorovereenkomst bieden we Lawyers for Lawyers middels onze kennis en expertise de benodigde ondersteuning op het gebied van ICT. We verzorgen een stuk ICT en regelen de domeinregistratie en webhosting. Hiermee helpen we Lawyers for Lawyers kansen te bieden aan juristen wereldwijd, in de hoop dat een ieder in de toekomst vrij is om zijn/haar vak veilig en zonder beperkingen uit te kunnen oefenen.”