Disclaimer

ICT Concept B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op, of door onvolledigheid op welke manier dan ook op www.ict-concept.nl. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan info@ict-concept.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT Concept B.V..

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan ICT Concept B.V. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van ICT Concept B.V. Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van ICT Concept B.V. wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van ICT Concept B.V. die op deze site van toepassing zijn.